*SINGLE*

Závěrečná konference (6. února 2012)

V pondělí 6. února 2012 se uskuteční závěrečná konference, jejímž cílem je shrnout výsledky projektu Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit a představit je veřejnosti.

Pozvání přijal mimo jiné PhDr. Petr Janyška, který donedávna zastával post  představitele Stálé mise ČR při UNESCO.

Na konferenci budou prezentovány materiály, které by měly sloužit i po skončení projektu na poli metodické podpory a dalšího vzdělávání pedagogů.

Detailní pozornost bude věnována také rozboru tří pilotních školních projektů, které byly realizovány ve školním roce 2010/2011. Lze je bez nadsázky označit za příklady té nejlepší praxe v oblasti výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví i vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Všechny zájemce srdečně zveme!

Místo konání: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana (1. patro)

Potvrzení účasti (pro zájem prodlouženo):  do 3. února 2012 na info@historickededictvi.com.

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Program závěrečné konference (6.2.2012) | velikost 350.5 kB | přidáno 7.1.2012


Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com