*SINGLE*

TZ: Jak ve škole podporovat udržitelný rozvoj? Skrze péči o místní kulturní dědictví!

I tak by se dalo shrnout doporučení pro pedagogy, kterým není lhostejná „naše společná budoucnost“. Doporučení, jímž se budou detailně zabývat účastníci konference Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit, která proběhne v Americkém centru v Praze (Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana, 1. patro) dne 6. února 2012 od 10 do 16 hodin.

„Konference představí výsledky projektu Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který byl realizován od konce roku 2009 z prostředků operačního programu MŠMT Vzdělávání pro konkurenceschopnost,“ uvedl ředitel neziskové organizace BEZK, Pavel Činčera.

„Naším záměrem bylo přispět ke zkvalitnění počátečního vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Díky financím z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky jsme podpořili šestnáct pilotních školních projektů v různých koutech naší země, zorganizovali jsme mezinárodní výměnu zkušeností, připravili metodické materiály pro učitele,“ shrnul Činčera.

„Pilotními projekty prošlo přes dva tisíce žáků,“ upozornila profesorka Kateřina Charvátová, věcná manažerka projektu.

„Tito mladí lidé si mohli díky autentickým a komunitním formám práce v projektech osvojit takové způsoby myšlení, rozhodování a chování, které, jak všichni doufáme, přispějí k udržitelnému jednání i v jejich dalším životě,“ dodala profesorka Charvátová.

„Poznatky a zkušenosti, které jsme díky pilotním školním projektům získali, je však důležité sdílet i s dalšími pedagogy,“ domnívá se metodička Hana Havlůjová.

„Díky příkladům dobré praxe jim můžeme ukázat inspirativní cestu, jak ve škole podporovat udržitelný rozvoj. Klíčem je učinit společnou péči o místní kulturní dědictví součástí živého zájmu obcí,“ upřesnila Havlůjová.

„Jednou z forem metodické podpory, která bude pedagogům k dispozici i po skončení projektu, je například e-learningový kurz Kulturně historické dědictví kolem nás,“ doplnila hlavní editorka kurzu, Radka Lomičková.

„Na konferenci však budou prezentovány i takové přesahy projektu, které by mohly zaujmout i širší odbornou veřejnost. Například tématická monografie, která vznikla na základě loňského mezinárodního symposia,“ uzavřel odborný garant projektu Dušan Foltýn.

Další informace:

Roman Mucha, tel: +420 777 090 425

Vaše dotazy rádi zodpovíme také na adrese info@historickededictvi.com.


Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com