*SINGLE*

První verze e-learningu spuštěna!

V souvislosti se závěrečnou konferencí byla spuštěna první verze e-learningu Kulturně historické dědictví kolem nás.

Aplikace obsahuje jednak vzdělávací kurz pro pedagogy, jednak studijní materiály a inspirativní podněty, které se podařilo nashromáždit v průběhu projektu.

Poučení i náměty by zde měli najít všichni, kdo se chtějí pustit do přípravy a realizace školních projektů v oblasti kulturního dědictví a udržitelného rozvoje místních komunit. Nedílnou součástí aplikace jsou proto příklady dobré praxe.

Vstup do aplikace najdete na adrese http://elearning.historickededictvi.com/

Část nazvaná „Studijní materiály“ je volně přístupná, část s názvem „E-learningový kurz“ je určena pro zaregistrované uživatele.

Jednoduchý registrační formulář naleznete buď na výše uvedené adrese pod odkazem „registrovat“, nebo zde.

Prosíme, neváhejte, a zaregistrujte se již nyní!

Na základě vašich připomínek, zaslaných do konce února 2012 na info@historickededictvi.com, mohou být obsah i forma aplikace ještě upravovány.


Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com