*SINGLE*

Budou mít i památky své pedagogy?

V pondělí 10. února 2014 se v prostorách Pedagogické fakulty UK v Praze uskutečnil odborný seminář Edukace na památkových objektech ve správě Národního památkového ústavu. Cílem bylo diskutovat průběžné výsledky projektu NAKI Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky a dosavadní zkušenosti správců památkových objektů ve správě NPÚ s plánováním, realizací a hodnocením edukačních programů. Právě otázka, zda mají mít i památky, podobně jako muzea a galerie, své pedagogy, byla jednou z těch, která v sále nejvíce rezonovala.

NAKI seminář pro kastelány 10.2.2014

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif NAKI: TZ seminář pro kastelány, 10.2.2014 | velikost 59 kB | přidáno 14.2.2014
NAKI: TZ seminář pro kastelány, 10.2.2014

Najdete zde


Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com