*PAGE*

Kulaté stoly

Na začátku roku 2010 se uskutečnila dvě diskuzní setkání, jejichž cílem bylo zmapovat dosavadní české zkušenosti v oblasti péče o kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Na konci dubna 2010 proběhlo setkání další, na téma e-learningu.

Třetí kulatý stůl

Ve středu 28. dubna 2010 se na Pedagogické fakultě uskutečnilo komorní diskuzní setkání věnované zkušenostem paměťových a vzdělávacích institucí s tvorbou e-learningových materiálů pro potřeby počátečního i dalšího vzdělávání. Pozvání přijali zástupci Slovenského národního muzea, Národní galerie v Praze (projekt Artcrossing) a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (oddělení environmentálního vzdělávání).

Druhý kulatý stůl

Dne 17. února 2010 se uskutečnilo druhé setkání, jehož cílem bylo sdílení zkušeností v oblasti tvorby vzdělávacích programů a spolupráci se školami. Možnosti a meze výchovného a vzdělávacího využití kulturně historického dědictví pro udržitelný rozvoj místních komunit byly diskutovány na základě příspěvků zástupců Pedagogické fakulty v Praze, občanských sdružení Ochrana Klokočských skal a Společnost pro obnovu památek Úštěcka a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER.

První kulatý stůl

Dne 27. ledna 2010 se od 13 do 17 hodin uskutečnil v Praze první kulatý stůl na téma Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Pozvání přijali a očima místní samosprávy, státní památkové péče i dobrovolníků téma v úvodních příspěvcích nahlédli starostové obcí Chudenice a Chorušice, zástupci Národního památkového ústavu z územních odborných pracovišť v Telči a Lokti či občanského sdružení Památky pro život.


Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com