*PAGE*

Mezinárodní symposium

V pátek 25. března 2011 od 9 do 18 hodin proběhl v Aule Pedagogické fakulty UK v Praze (M.D. Rettigové 4, Praha 1, přízemí) hlavní program mezinárodního symposia, jehož cílem je výměna evropských zkušeností v oblasti komunitní péče o kulturně historické dědictví a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

V dopolední části zazněly příspěvky zahraničních účastníků, v odpolední části pak vystoupili zástupci České republiky.

Co nabídly příspěvky účastníků?

Profesor David Austin, ředitel Velšské akademie kulturního dědictví, se zabýval obecnými otázkami, které se týkají teorie a praxe ochrany kulturního dědictví v místních komunitách. Profesor muzeologie Peter Davis a ředitelka italského ekomuzea v Piemontu, Donatella Murtas, představili možnosti (i problémy) uplatnění koncepce ekomuzeí v komunitní praxi. Marc Vilar a Alain Sanchez z jižní Francie shrnouli své zkušenosti ze spolupráce památkového objektu L’Hospice d’Ille a místních škol. Irena Lazar z univerzity ve slovinském Koperu naznačila možnosti spolupráce vysoké školy na výzkumu, ochraně i prezentaci místní archeologické lokality.

Skloubení péče o přírodní a kulturní dědictví v rámci přeshraniční spolupráce prezentoval Michal Skalka z Národního parku Krkonoše. Vlastimil Novák a Petr Sýkora shrnouli výsledky čtyřleté spolupráce základní školy v Moravské Třebové s Průmyslovým muzeem v Mladějově. Kamila Prchalová představila úspěchy i problémy, které zakoušejí neziskové organizace usilující o obnovu vztahu k venkovskému dědictví na Karlovarsku a Tomáš Hlaváček se s námi podělil o zkušenosti Společnosti pro obnovu památek Úštěcka.

Čeští účastníci a účastnice symposia všechny příspěvky hodnotili jako inspirativní.  Téměř všechny oslovil koncept ekomuzea. Úryvky ze zpětné vazby zahraničních účastníků jsou k dispozici zde.

Program, anotace příspěvků a fotografie.

Publikace

Symposium se stalo východiskem pro přípravu jednoho z publikačních výstupů projektu:

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit | velikost 10.39 MB | přidáno 1.6.2012
Autoři a autorky z Velké Británie, Francie, Itálie, Slovinska a České republiky si všímají přírodního i kulturního dědictví, řeší teoretické i praktické otázky, zohledňují lokální i globální aspekty péče o náš společný svět.

Přípravné akce

Na začátku roku 2010 se uskutečnila dvě diskuzní setkání, jejichž cílem bylo zmapovat dosavadní české zkušenosti v oblasti péče o kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit.

Dne 25. března 2010 proběhlo v Praze, v rámci vzdělávacího cyklu pro učitele setkání – kolokvium, kde byly prezentovány české zkušenosti s využíváním kulturně historického dědictví pro potřeby udržitelného rozvoje v oblasti ochrany přírody a krajiny, podpory měkkého turismu či posílení komunitní funkce škol.


Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com