*PAGE*

Vzdělávací cyklus pro učitele základních a středních škol

Kurz zaměřený na podporu tvorby školních projektů, které využijí regionální kulturně historické dědictví pro udržitelný rozvoj místních komunit, proběhl od února do června 2010.

Organizace

Kurz byl organizován formou dvoudenních setkání ve dnech:

18. – 19. února 2010

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Program únorového setkání | velikost 356.5 kB | přidáno 6.2.2010
Program 18. a 19. února 2010

25. – 26. března 2010

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Program březnového setkání - kolokvia | velikost 349 kB | přidáno 5.3.2010
Program 25. a 26. března 2010

22. – 23. dubna 2010

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Program dubnového setkání | velikost 362.5 kB | přidáno 8.4.2010
Program 22. a 23. dubna 2010

27. – 28. května 2010

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Program květnového setkání | velikost 349 kB | přidáno 10.5.2010
Program 27. a 28. května 2010

24. – 25. června 2010

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Program červnového setkání | velikost 339.5 kB | přidáno 10.6.2010

Součástí kurzu byly přednášky, tvůrčí dílny, exkurze, diskuze s odborníky.

Cestovní a ubytovací náklady související s účastí v kurzu byly hrazeny z prostředků ESF.


Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com