*PAGE*

Prezenční knihovna

Po dohodě s organizátory je v době konání vzdělávacího kurzu a letní školy možné vypůjčit si prezenčně následující tituly:

Kulturní dědictví

Kliknutím na název oddílu se otevře anotovaný seznam všech níže vypsaných publikací.

N. Belisová, Z. Patzel, V. Sojka (2006) Lidové památky Českého Švýcarska. Krásná Lípa: České Švýcarsko.
D. Foltýn (2006) Chorušice, Choroušky, Zahájí. Kapitoly z dějin a místopisu. Chorušice: Obecní úřad Chorušice.
Foltýn a kol. (2008) Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha: Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK v Praze.
V. Girsa, M. Hanzl, D. Michoinová, T. Wizovský (2009) Hrad Bečov. Projekt konzervace a prezentace. Praha: NPÚ a FA ČVUT.
J. Gottlieb, B. Klipcová (eds.) (2007) Za hrou do muzea – a zpět! Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně.
Haldy/ Arizona. Pozůstatky důlní činnosti v okolí Kladna: dobře, nebo špatně? (2006) Vinařice u Kladna: Hornický skanzen Mayrau.
P. Klvač (ed.) (2009) Člověk, krajina, krajinný ráz. Brno: Masarykova univerzita.
D. Šubrtová (ed.) (2009) Černočerná Mayrau 2002 – 2008. Kladno: Arteum.
M. Vaněk, P. Mücke, H. Pelikánová (2007) Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
J. Waterfield (ed.) (2004) Opening Doors: Learning in the Historic Environment. Hampton: Attingham Trust.

Pedagogika, školní projekty

A. Tomková, J. Kašová, M. Dvořáková (2009) Učíme v projektech. Praha: Portál.
L. Fiedlerová a B. Svátková (ed.) (2009) Mimochodem/ By the way. Brno: Masarykova univerzita.
T. Frank, V. Jirásková (2008) K mediální výchově. Mediální výchova a komunikační strategie v teorii a praxi. Praha: SPHV.
L. Chocholová, B. Škaloudová, L. Štůlová Vobořilová (ed.) (2008) ICT a současné umění ve výuce. Inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy. Praha: Národní galerie.
J. Kratochvílová (2009) Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita.
Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách. Sborník z konference konané ve dnech 3. – 4. listopadu 2004 v Ústí nad Labem (2006) Zpravodaj Sdružení historiků České republiky – Historického klubu 1872. Suplementum. Ústí nad Labem: Ústav humanitních studií UJEP.
Regionální dějiny v dějepisném vyučování na českých a slovenských školách. Sborník z konference konané ve dnech 23. – 24. listopadu 2005 v Ústí nad Labem (2006). Ústí nad Labem: Filosofická fakulta UJEP.

Inspirace

V. Cílek (2007) Makom. Kniha míst. Praha Dokořán.
V. Cílek, M. Hartl, R. Schmelzová (2007) Krásná, černobílá Poldi. Josef Hoffmann, evropský architekt v Kladně. Kladno: Poldi Hütte.
M. Daněk (2008) Vždyť vzpomínky jsou cesty života … Drnovice: Občanské sdružení Drnka.
S. Dulík (2009) Doksy a okolí na starých pohlednicích. Hostivice.
O. Hons (2007) Česká Numantia aneb Průvodce Kostelním vrchem. Mimoň.
O. Hons (2008) Obrázky ze staré Mimoně. Mimoň
P. Klvač, R. Mikulka (2006) Je to pravda pravdoucí…pověsti z mikroregionu Drahanská vrchovina, Drnovice: Občanské sdružení Drnka.
P. Klvač (ed.) (2006) Kulisy venskovského života. Drnovice: Občanské sdružení Drnka.
P. Klvač (ed.) (2007) Na tom našem dvoře. Drnovice: Občanské sdružení Drnka.
P. Matoušek (ed.) (b. d.) Obce živé a zaniklé. Bývalý vojenský prostor Ralsko. (b. m.): Mikroregion Podralsko.
R. Mauserová (2003) Doksy a Máchův kraj. Dobřichovice: Kava-Pech.
M. Pachmanová, P. Žvachtová (ed.) Výjimečný stav. Ženy mezi horníky. Kladno.
R. Schmelzová, D. Šubrtová (ed.) (2007) Kladno minulé a budoucí. Kladno: Arteum.

Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com