*PAGE*

Letní škola 2011

Ve dnech 23. – 29. července 2011 se v Želivě a okolí uskutečnila týdenní letní škola zaměřená na otázky vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Letní škola poskytla prostor nejen pro sdílení dosavadních poznatků a zkušeností, ale otevřela také diskusi o možnostech systémové podpory projektově koncipované výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví jako základu vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Zúčastnili se jí:

  • představitelé vedení základních a středních škol, na jejichž porozumění a podpoře závisí úspěchy školních projektů stejnou měrou jako na nadšení žáků a pedagogů, kteří je realizují, tak
  • učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, kterým není lhostejný osud místního kulturního a přírodního dědictví, ani způsoby, jimiž se žáci a studenti učí přijímat svůj díl odpovědnosti za náš společný svět.

Více o programu, průběhu a hodnocení letní školy najdete v závěrečné zprávě:

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Závěrečná zpráva k letní škole 2011 | velikost 173.5 kB | přidáno 15.2.2012

Příklady dobré praxe prezentované na letní škole naleznete zde.

Podklady a materiály

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Krajina a lidová kultura v toponymech... | velikost 1.25 MB | přidáno 15.2.2012
Přednáška J. Woitsche Krajina a lidová kultura v toponymech/ Toponyma v lidové kultuře a krajině (24.7.2011)

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif J. Tykalová: Poznávejme Mostecko | velikost 4.26 MB | přidáno 15.2.2012
Prezentace školního projektu ZŠ Z. Matějčka, Most (24.7.2011)

K tématu viz také článek TYKALOVÁ, J.: Celoškolní projekt Poznávejme Mostecko, Acta Musealis Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Suplementa – Muzeum a škol, 2011/1, s. 64 – 73.

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Klášter na X-způsobů: půdorys | velikost 353.5 kB | přidáno 15.2.2012
Pracovní list k dílně (25.7.2011)

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Komunitní školy: obsah | velikost 360 kB | přidáno 15.2.2012
Obsah dílen M. Lauermanna a J. Berana (25. a 26.7. 2011)

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/winzip.gif Komunitní školy: prezentace | velikost 569.90 kB | přidáno 15.2.2012
Prezentace M. Lauermanna a J. Berana (25. a 26.7. 2011)

K tématu viz také:

LAUERMANN, M.: Ověření standardů kvality komunitní školy – dílčí výsledky mezinárodního projektu, Metodický portál RVP, 2011

Internetový zápisník: http://komunitniskola.blogspot.com/

Individuální výsledky z dílny věnované fotogrametrii, kterou vedl Ing. Jindřich Hodač, Ph.D. (28.7.2011), naleznete zde.

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Vodní nádrže jako průmyslové dědictví | velikost 1.95 MB | přidáno 15.2.2012
Přednáška R. Schmelzové (28.7.2011)


Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com