*PAGE*

Metodická podpora

Základem metodické podpory jsou tři publikace a dvě e-learningové aplikace, které vznikly v projektu Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Zájemci mohou využít také příruční knihovnu.

Všechny výstupy projektu byly konzultovány s ohledem na školskou reformu, národní strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj a potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Publikační výstupy

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit | velikost 10.39 MB | přidáno 1.6.2012
Autoři a autorky z Velké Británie, Francie, Itálie, Slovinska a České republiky si všímají přírodního i kulturního dědictví, řeší teoretické i praktické otázky, zohledňují lokální i globální aspekty péče o náš společný svět.

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj: 8 příkladů z české školní praxe | velikost 8.04 MB | přidáno 1.6.2012
Anglicko-německo-česká publikace, která shrnuje příklady dobré praxe z ČR

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi | velikost 1.50 MB | přidáno 21.6.2012
Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol

E-learning Kulturně historické dědictví kolem nás

Aplikace má dvě části:

  • E-learningový kurz – dvě desítky kapitol o krajině, památkách i tradicích s bohatým obrazovým doprovodem, které obsahují teoretické informace, praktická doporučení a inspiraci ze školních projektů. Pouze pro registrované.
  • Studijní materiály – systematicky utříděné informace, které usnadní samostudium pedagogů i tvorbu školních projektů. Obsahuje nejen rozmanité odborné a metodické texty, ale také příklady dobré praxe. Slouží jako doplňkový materiál pro e-learningový kurz. Volně přístupné.

E-learning Monasterium aneb Nebojte se klášterů

Aplikace určená pro využití ve výuce. Obsahuje:

  • informace, kresby a fotografie převážně z českých a moravských klášterů,
  • výklad představující modelový klášter místnost po místnosti,
  • didaktická doporučení i pracovní listy pro práci se žáky základních i středních škol

Databáze prezenční knihovny zaměřené na výchovu ke vztahu ke kulturně historickému dědictví a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Publikace jsou přístupny k nahlédnutí na Katedře dějin a didaktiky dějepisu PedF UK v Praze. Návštěvu možno domluvit na info@historickededictvi.com.

Další studijní materiály

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Národní strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj | velikost 233.71 kB | přidáno 23.11.2009
Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR 2008 - 2013

Foltýn, D. a kol., Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe, Praha 2008.


Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com