*PAGE*

Kulturní dědictví

D. Foltýn a kol. (2008) Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha: Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK v Praze.

Práce představuje pohledy archeologa, historika, historičky umění, etnologa, estetika a teoretiček humanitní environmentalistiky a industriálního dědictví na možnosti, které skýtá kulturní dědictví pro výchovu a vzdělávání budoucích generací.

N. Belisová, Z. Patzel, V. Sojka (2006) Lidové památky Českého Švýcarska. Krásná Lípa: České Švýcarsko.

Výpravná publikace, která představuje lidovou architekturu Českého Švýcarska nejen slovy regionální historičky a památkářsky, ale také fotoaparátem jejích spoluautorů. Ať už v detailech či celcích, za letního podvečera či zimního poledne, předávají svými obrazy výmluvné poselství: je stále mnoho krás, které stojí za to objevovat.

D. Foltýn (2006) Chorušice, Choroušky, Zahájí. Kapitoly z dějin a místopisu. Chorušice: Obecní úřad Chorušice.

Výsledek regionálně historického bádání, jehož peripetie představil autor v rámci přednášky Regionální dějiny (duben 2010).

V. Girsa, M. Hanzl, D. Michoinová, T. Wizovský (2009) Hrad Bečov. Projekt konzervace a prezentace. Praha: NPÚ a FA ČVUT.

Výpravná publikace, jež představuje projekt oceněný jedním z nejvyšších ocenění v mezinárodní památkové péči Europa Nostra Award 2010. Umožňuje nahlédnout, jakými cestami se vydala památková péče ve snaze uchovat jedinečné dědictví národní kulturní památky hradu Bečov. Stojí za zmínku, že nedílnou součástí projektu jsou také efektivní a interaktivní vzdělávací programy.

J. Gottlieb, B. Klipcová (eds.) (2007) Za hrou do muzea – a zpět! Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně.

Sborník shrnuje výsledky společné práce muzejníků a pedagogů. Teoretické příspěvky nahlížející hru z filosoficko-antropologické a historické perspektivy jsou doplněny praktickými herními návody. Závěr sborníku nabízí příklady výchovně vzdělávacích projektů s herními náměty.

Haldy/ Arizona. Pozůstatky důlní činnosti v okolí Kladna: dobře, nebo špatně? (2006) Vinařice u Kladna: Hornický skanzen Mayrau.

Katalog k výstavě, která se uskutečnila v roce 2006, přináší výsledky mezioborového výzkumu kladenských hald. Součástí jsou příspěvky například V. Cílka, J. Sádla, P. Žvachtavé nebo R. Schmelzové.

P. Klvač (ed.) (2009) Člověk, krajina, krajinný ráz. Brno: Masarykova univerzita.

Humanitně a společenskovědně orientované příspěvky autorů, kteří se snaží pojmenovat vztah mezi člověkem, krajinou a krajinným rázem v historické i soudobé perspektivě. Součástí je také text P. Klvače, K. Hoření a R. Krylové „Hajdá do království sedláků“ – o hledání autenticity v českých vesnicích v rumunském Banátu (s. 72n.).

D. Šubrtová (ed.) (2009) Černočerná Mayrau 2002 – 2008. Kladno: Arteum.

Kniha přináší ohlédnutí za projekty, workshopy a výstavami, které se v letech 2002 – 2008 uskutečnily v galerii Důl Mayrau.

M. Vaněk, P. Mücke, H. Pelikánová (2007) Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

Základní příručka pro všechny, kdo se chtějí vést kvalitní orálně historický výzkum. Poskytuje praktické rady a návody, představuje související legislativu i finanční nároky různých projektů. Řeší také otázky analýzy a interpretace narativních pramenů.

J. Waterfield (ed.) (2004) Opening Doors: Learning in the Historic Environment. Hampton: Attingham Trust.

Závěrečná zpráva tříletého výzkumu, který proběhl ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska napříč celým spekrem uživatelů kulturního dědictví. Výzkum odpovídá na čtyři klíčové otázky: V čem spočívá přínos vzdělávání v historickém prostředí? Jak je tento přínos využíván? Co a jak by mohlo být v tomto směru zlepšeno?


Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com