*PAGE*

Inspirace

V. Cílek (2007) Makom. Kniha míst. Praha Dokořán.

Knihou Makom navázal Václav Cílek na oblíbenou publikaci Krajiny vnitřní a vnější. Obě představují originální průvodce po reálných místech i spletitých cestách autorova myšlení o české krajině, životním prostředí i věcech, které nás přesahují.

V. Cílek, M. Hartl, R. Schmelzová (2007) Krásná, černobílá Poldi. Josef Hoffmann, evropský architekt v Kladně. Kladno: Poldi Hütte.

Drobná publikace je věnována představiteli vídeňské moderny, architektu Josefu Hoffmannovi, a prostřednictvím fotografií z počátku 20. století přibližuje stavby, které vytvořil pro Poldinu huť na Kladně.

M. Daněk (2008) Vždyť vzpomínky jsou cesty života … Drnovice: Občanské sdružení Drnka.

Sbírka básní Miroslava Daňka (1929 – 2007), drnovického básníka, amatérského archeologa a ochránce přírody.

S. Dulík (2009) Doksy a okolí na starých pohlednicích. Hostivice.

Výpravná, česko-německá publikace, která nabízí inspirativní příklad, jak využít dobové pohlednice k vytvoření regionálně historické publikace.

O. Hons (2007) Česká Numantia aneb Průvodce Kostelním vrchem. Mimoň.

Publikace regionálního badatele, která zkoumá historii i současnou podobu mimoňské čtvrti zvané Kostelní vrch. Výklad doprovází plánky, nákresy, fotografie. Může posloužit jako inspirace pro výstupy školních projektů.

O. Hons (2008) Obrázky ze staré Mimoně. Mimoň

Drobná publikace představující historii Mimoně pomocí reprodukcí nejstarších pramenů a komentovaných dobových fotografií. Může posloužit jako inspirace pro výstupy školních projektů.

P. Klvač, R. Mikulka (2006) Je to pravda pravdoucí…pověsti z mikroregionu Drahanská vrchovina, Drnovice: Občanské sdružení Drnka.

Sbírka pověstí tak, jak ji zachytili sociolog a historik a ilustrovali žáci místních základních škol.

P. Klvač (ed.) (2006) Kulisy venskovského života. Drnovice: Občanské sdružení Drnka.
P. Klvač (ed.) (2007) Na tom našem dvoře. Drnovice: Občanské sdružení Drnka.

Publikace představující dva cykly komentovaných fotografií, které vytvořili studenti Sociologie venkova a krajiny z Fakulty sociílních studií Masarykovy univerzity v Brně. Během svého putování po Drahanské vrchovině se pokusili zachytit podobu dnešního venkova a konfrontovat ji s našimi idylickými představami i předsudky.

P. Matoušek (ed.) (b. d.) Obce živé a zaniklé. Bývalý vojenský prostor Ralsko. (b. m.): Mikroregion Podralsko.

Kompilace obrazových a textových informací o historii existujících i zaniklých obcích, které se nalézají v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Může posloužit jako inspirace pro výstupy školních projektů.

R. Mauserová (2003) Doksy a Máchův kraj. Dobřichovice: Kava-Pech.

Výpravná publikace, jež se snaží pomocí historické studie a bohatého fotografického doprovodu zachytit neopakovatelnou atmosféru Máchova kraje. Může posloužit jako inspirace pro výstupy školních projektů.

M. Pachmanová, P. Žvachtová (ed.) Výjimečný stav. Ženy mezi horníky. Kladno.

Sborník dokumentující slovem i obrazem mezinárodní umělecký workshop a cyklus přednášek, které se uskutečnily v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařících u Kladna v rámci 3. bienále Industriální stopy.

R. Schmelzová, D. Šubrtová (ed.) (2007) Kladno minulé a budoucí. Kladno: Arteum.

Sborník z mezioborové konference pořádané u příležitosti 4. bienále Industriální stopy Kladno v roce 2007.


Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com