*AKTUALITY*

Budou mít i památky své pedagogy?

14. 02. 2014

V pondělí 10. února 2014 se v prostorách Pedagogické fakulty UK v Praze uskutečnil odborný seminář Edukace na památkových objektech ve správě Národního památkového ústavu. Cílem bylo diskutovat průběžné výsledky projektu NAKI Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky a dosavadní zkušenosti správců památkových objektů ve správě NPÚ s plánováním, realizací a hodnocením edukačních programů. Právě otázka, zda mají mít i památky, podobně jako muzea a galerie, své pedagogy, byla jednou z těch, která v sále nejvíce rezonovala.

NAKI seminář pro kastelány 10.2.2014

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif NAKI: TZ seminář pro kastelány, 10.2.2014 | velikost 59 kB | přidáno 14.2.2014
NAKI: TZ seminář pro kastelány, 10.2.2014

Najdete zde

Monasterium aneb Nebojte se klášterů!

1. 06. 2012

Novou pomůcku, která jak doufáme, zpřístupní dobrodružství poznání klášterního dědictví i těm nejmladším školákům naleznete na ZDE.

Publikace jsou tu!

1. 06. 2012

Všem zájemcům bychom rádi oznámili, že publikační výstupy projektu jsou k dispozici v oddílu Metodická podpora.

Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit
  • Autoři a autorky z Velké Británie, Francie, Itálie, Slovinska a České republiky si všímají přírodního i kulturního dědictví, řeší teoretické i praktické otázky, zohledňují lokální i globální aspekty péče o náš společný svět.
Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj: Osm příkladů z české školní praxe
  • Anglicko-německo-česká publikace, která shrnuje příklady dobré praxe z ČR
Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi
  • Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol v ČR

Knihy jsou volně ke stažení.

Přejem Vám pěkně čtení a těšíme se na Vaše postřehy a reakce!

První verze e-learningu spuštěna!

15. 02. 2012

V souvislosti se závěrečnou konferencí byla spuštěna první verze e-learningu Kulturně historické dědictví kolem nás.

Aplikace obsahuje jednak vzdělávací kurz pro pedagogy, jednak studijní materiály a inspirativní podněty, které se podařilo nashromáždit v průběhu projektu.

Poučení i náměty by zde měli najít všichni, kdo se chtějí pustit do přípravy a realizace školních projektů v oblasti kulturního dědictví a udržitelného rozvoje místních komunit. Nedílnou součástí aplikace jsou proto příklady dobré praxe.

Vstup do aplikace najdete na adrese http://elearning.historickededictvi.com/

Část nazvaná „Studijní materiály“ je volně přístupná, část s názvem „E-learningový kurz“ je určena pro zaregistrované uživatele.

Jednoduchý registrační formulář naleznete buď na výše uvedené adrese pod odkazem „registrovat“, nebo zde.

Prosíme, neváhejte, a zaregistrujte se již nyní!

Na základě vašich připomínek, zaslaných do konce února 2012 na info@historickededictvi.com, mohou být obsah i forma aplikace ještě upravovány.


Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com