*AKTUALITY*

Publikace jsou tu!

1. 06. 2012

Všem zájemcům bychom rádi oznámili, že publikační výstupy projektu jsou k dispozici v oddílu Metodická podpora.

Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit
  • Autoři a autorky z Velké Británie, Francie, Itálie, Slovinska a České republiky si všímají přírodního i kulturního dědictví, řeší teoretické i praktické otázky, zohledňují lokální i globální aspekty péče o náš společný svět.
Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj: Osm příkladů z české školní praxe
  • Anglicko-německo-česká publikace, která shrnuje příklady dobré praxe z ČR
Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi
  • Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol v ČR

Knihy jsou volně ke stažení.

Přejem Vám pěkně čtení a těšíme se na Vaše postřehy a reakce!

První verze e-learningu spuštěna!

15. 02. 2012

V souvislosti se závěrečnou konferencí byla spuštěna první verze e-learningu Kulturně historické dědictví kolem nás.

Aplikace obsahuje jednak vzdělávací kurz pro pedagogy, jednak studijní materiály a inspirativní podněty, které se podařilo nashromáždit v průběhu projektu.

Poučení i náměty by zde měli najít všichni, kdo se chtějí pustit do přípravy a realizace školních projektů v oblasti kulturního dědictví a udržitelného rozvoje místních komunit. Nedílnou součástí aplikace jsou proto příklady dobré praxe.

Vstup do aplikace najdete na adrese http://elearning.historickededictvi.com/

Část nazvaná „Studijní materiály“ je volně přístupná, část s názvem „E-learningový kurz“ je určena pro zaregistrované uživatele.

Jednoduchý registrační formulář naleznete buď na výše uvedené adrese pod odkazem „registrovat“, nebo zde.

Prosíme, neváhejte, a zaregistrujte se již nyní!

Na základě vašich připomínek, zaslaných do konce února 2012 na info@historickededictvi.com, mohou být obsah i forma aplikace ještě upravovány.

TZ: Jak ve škole podporovat udržitelný rozvoj? Skrze péči o místní kulturní dědictví!

3. 02. 2012

I tak by se dalo shrnout doporučení pro pedagogy, kterým není lhostejná „naše společná budoucnost“. Doporučení, jímž se budou detailně zabývat účastníci konference Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit, která proběhne v Americkém centru v Praze (Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana, 1. patro) dne 6. února 2012 od 10 do 16 hodin.

„Konference představí výsledky projektu Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který byl realizován od konce roku 2009 z prostředků operačního programu MŠMT Vzdělávání pro konkurenceschopnost,“ uvedl ředitel neziskové organizace BEZK, Pavel Činčera.

„Naším záměrem bylo přispět ke zkvalitnění počátečního vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Díky financím z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky jsme podpořili šestnáct pilotních školních projektů v různých koutech naší země, zorganizovali jsme mezinárodní výměnu zkušeností, připravili metodické materiály pro učitele,“ shrnul Činčera.

„Pilotními projekty prošlo přes dva tisíce žáků,“ upozornila profesorka Kateřina Charvátová, věcná manažerka projektu.

„Tito mladí lidé si mohli díky autentickým a komunitním formám práce v projektech osvojit takové způsoby myšlení, rozhodování a chování, které, jak všichni doufáme, přispějí k udržitelnému jednání i v jejich dalším životě,“ dodala profesorka Charvátová.

„Poznatky a zkušenosti, které jsme díky pilotním školním projektům získali, je však důležité sdílet i s dalšími pedagogy,“ domnívá se metodička Hana Havlůjová.

„Díky příkladům dobré praxe jim můžeme ukázat inspirativní cestu, jak ve škole podporovat udržitelný rozvoj. Klíčem je učinit společnou péči o místní kulturní dědictví součástí živého zájmu obcí,“ upřesnila Havlůjová.

„Jednou z forem metodické podpory, která bude pedagogům k dispozici i po skončení projektu, je například e-learningový kurz Kulturně historické dědictví kolem nás,“ doplnila hlavní editorka kurzu, Radka Lomičková.

„Na konferenci však budou prezentovány i takové přesahy projektu, které by mohly zaujmout i širší odbornou veřejnost. Například tématická monografie, která vznikla na základě loňského mezinárodního symposia,“ uzavřel odborný garant projektu Dušan Foltýn.

Další informace:

Roman Mucha, tel: +420 777 090 425

Vaše dotazy rádi zodpovíme také na adrese info@historickededictvi.com.

Závěrečná konference (6. února 2012)

7. 01. 2012

V pondělí 6. února 2012 se uskuteční závěrečná konference, jejímž cílem je shrnout výsledky projektu Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit a představit je veřejnosti.

Pozvání přijal mimo jiné PhDr. Petr Janyška, který donedávna zastával post  představitele Stálé mise ČR při UNESCO.

Na konferenci budou prezentovány materiály, které by měly sloužit i po skončení projektu na poli metodické podpory a dalšího vzdělávání pedagogů.

Detailní pozornost bude věnována také rozboru tří pilotních školních projektů, které byly realizovány ve školním roce 2010/2011. Lze je bez nadsázky označit za příklady té nejlepší praxe v oblasti výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví i vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Všechny zájemce srdečně zveme!

Místo konání: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana (1. patro)

Potvrzení účasti (pro zájem prodlouženo):  do 3. února 2012 na info@historickededictvi.com.

http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Program závěrečné konference (6.2.2012) | velikost 350.5 kB | přidáno 7.1.2012


Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com